ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილია ჭავჭავაძის გამზირი № 1, თბილისი, 0179, საქართველო

უწყვეტი განათლების ცენტრი

ტელ.:  222-36-52

ელფოსტა: tsuLLL@tsu.ge


აბიტურიენტთა მოსამზადებელი განყოფილება: ქეთევან წამებულის გამზ. 55.