ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილია ჭავჭავაძის გამზირი № 1, თბილისი, 0179, საქართველო

უწყვეტი განათლების ცენტრი

ტელ.:  225 04 84

შიდა ნომრები:
გია მამულაშვილი (ცენტრის უფროსი) - 1460
მარინა ლომოური, დემეტრე მოდებაძე (საბავშვო უნივერსიტეტი) - 1467
გიორგი გრიგოლაშვლი (აბიტურიენტთა მოსამზადებელი განყოფილება) - 1462
აველინა დავითულიანი - 1461
ასმათ გოდერძიშვილი - 1463
ლალი ჭელიძე-ჭავჭანიძე - 1464
ქეთი ცინცაძე - 1465
თამარ ფარჯანაძე - 1466
მარინა ლომოური - 1467

ელფოსტა: tsuLLL@tsu.ge, tsulifelonglearning@tsu.ge 


აბიტურიენტთა მოსამზადებელი განყოფილება: ქეთევან წამებულის გამზ. 55.