ავტორი: ემილ კოპალიანი
სათაური: ჩრდილო კავკასიის ხალხთა ისტორია (უძვ. დრო - XVIII საუკუნე)
გამომცემლობა: საუნჯე
გამოშვების წელი: 2014
ჩრდილო კავკასიელი ხალხთა ისტორიის შესწავლა ქართული ისტორიოგრაფიისათვის ყოველთვის დიდი ინტერესის საგანს წარმოადგენდა. სამეცნიერო ბრუნვაში გამოჩნდა ახალი წერილობითი წყაროები და ბევრი საინტერესო არქეოლოგიური მასალა, რამაც მეცნიერებს შესაძლებლობა მისცა ახლებურად შეესწავლათ ამ ხალხთა ენის, ისტორიის, კულტურის მრავალი აქტუალური და სპეციფიკური საკითხი, როგორც ზოგადი ისტორიული პროცესის კანონზომიერი განვითარების გამოვლინება. წინამდებარე სახელმძღვანელოში, სწორედ ჩრდილო კავკასიის ხალხთა ისტორიის ზოგადი სურათია აღწერილი უძველესი დროიდან XVIII საუკუნემდე.
ყველა »