ავტორი: Brooks Brian. S., Kennedy George., Moen Daryl R., Ranly Don
სათაური: News Reporting And Writing
გამომცემლობა: Bedford/St. Martin’s
გამოშვების წელი: 0
წიგნი განკუთვნილია ჟურნალისტიკის მიმართულების სტუდენტებისათვის, რათა განუვითაროს მათ პროფესიული უნარ ჩვევები, გაუშინაარსოს მათ ჟურნალისტიკის ძირითდი პრინციპები. წიგნში წარმოდგენილია პრაქტიკული სავარჯიშოებიც.
ავტორი:
სათაური: new
გამომცემლობა:
გამოშვების წელი: 0
ავტორი:
სათაური: new
გამომცემლობა:
გამოშვების წელი: 0
ავტორი:
სათაური: new
გამომცემლობა:
გამოშვების წელი: 0
ავტორი: Mencher Melvin
სათაური: News Reporting and writing
გამომცემლობა: The Mcgraw-Hill Companies
გამოშვების წელი: 2003
სახელმძღვანელოში განხილულია ჟურნალისტური ეთიკის, ბეჭდური სიტყვის გამოცემის, რედაქტირების საკითხები. მაგალითების საფუძველზე განხილულია, თუ როგორ უნდა გაშუქდეს საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფერო ჟურნალისტიკაში.
ავტორი: Richard L. Curwin, Allen N. Mendler, Brian D. Mendler
სათაური: Discipline With Dignity (New Challenges, New Solutions)
გამომცემლობა: ASCD
გამოშვების წელი: 2008
წიგნში საუბარია იმ მეთოდებსა და სტრატეგიებზე, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელია სანიმუშო დისციპლინის დამყარება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ავტორთა აზრით, უნდა დადგინდეს მოსწავლეთა და პედაგოგთა დისციპლინური ნორმები. სასკოლო დისციპლინა უნდა იყოს დაცული იმ მეთოდების მეშვეობით, რომლებიც ეფუძნება მოსწავლის და მასწავლებლის თავისუფლებისა და ღირსების პატივისცემას. თითოეულ სტუდენტსა თუ მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა საკუთარი ქმედებებისადმი.
ავტორი: რუპერტ მერდოკი
სათაური: News Corporation
გამომცემლობა: პალიტრა L
გამოშვების წელი: 2014
აღნიშნულ წიგნში მოთხრობილია უდიდეს მედიაჰოლდინგ ,,News Corporation’’-ის დამფუძნებლის, თანამედროვეობის ყველაზე ცნობილი მედიამაგნატის რუპერტ მერდოკის შესახებ. მერდოკს ეკუთვნის ამერიკის, ავსტრალიისა და ინგლისის 30 გაზეთზე მეტი, რომელთა შორისაა: ,,New York Post’’, ,,Times’’, ,,The Sun’’, ,,The Sunday Times’’, ..Daily Telegraph’’, გამომცემლობა - ,,Harper Collins’’ და ა.შ. მერდოკი საკუთარი ბიზნესის ყველა მიმართულებას თავად აკონტროლებს და მისი მიზანია, მედიასფეროში პირველი იყოს. მის ცხოვრებასა და წარმატებაზე დოკუმენტური ფილმიც არის გადაღებული.
ყველა »