უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

(აბონემენტი, გრიგოლ წერეთლის სამკითხველო დარბაზი)

9:00 - 18:00

შაბათი
10:00 - 16:00


შოთა რუსთაველის ცენტრალური სამკითხველო დარბაზი

9:00 - 20:00

შაბათი
10:00 - 16:00


ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა

9:00 - 17:00

შაბათი
10:00 - 16:00


სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა

9:00 - 18:00

შაბათი
10:00 - 16:00


იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა

9:00 - 18:00

შაბათი
9:00-15:00


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა

9:00 - 17:00

შაბათი
10:00 - 16:00


ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა

10:00 - 18:00

შაბათი
10:00 - 16:00მედიცინის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა

10:00 - 18:00

შაბათი
10:00 - 16:00