ელექტრონული კატალოგის საძიებელი
ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგის ჩანაწერებში გრაფა - „ბიბლიოთეკაში“ - მითითებული სპეციალური ტერმინების განმარტება:
  • რდ I - შოთა უსთაველის სამკითხველო არბაზი (დახურული ფონდი)
  • რდ II- შოთა უსთაველის სამკითხველო არბაზი (ნახევრად ღია ფონდი)
  • რდ III- შოთა უსთაველის სამკითხველო არბაზი (ღია ფონდი)


ანონსი


ტრენინგი თსუ-ს ბიბლიოთეკაში

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა აცხადებს 1 დღიან ტრენინგს ელექტრონული საინფორმაციო ბაზების გამოყენებაში. ტრენინგში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ თსუ-ს სტუდენტებს, თანამშრომლებს, პროფესორ-მასწავლებლებს, ლექტორებს.


ტრენინგის მოზანია: EBSCO, Jstor, Elsevier (Scopus, ScienceDirect, Mendeley),   www.researchgate.net   და სხვა რესურსების გამოყენების უნარჩვევების გაღმავება.

ტრენინგი ჩატარდება თსუ-ს   ბიბლიოთეკის   ცენტრალურ   კო პუსში  ( უნიერსისტეტის   . 11) .

თარიღი დადგინდება ჯგუფის ფორმირების შემდეგ.


მსურველებმა განაცხადი გამოაგზავნეთ თეიმურაზ ყანჩელის ელექტრონულ ფოსტაზე:   teimuraz.kancheli@tsu.ge  


განაცხადში მიუთითეთ:
1. სახელი, გვარი  
2. სტატუსი: თსუ-ს სტუდენტი/ასპირანტი/ლექტორი/ პროფესორი ან სხვა
3. ფაკულტეტი
4. მობილური ტელ ნომერი

5.  
თსუ-ს ელ-ფოსტა