ავტორი: იზა ჩანტლაძე
სათაური: სვანური ენის შესწავლის ისტორია
გამომცემლობა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
გამოშვების წელი: 2017
წინამდებარე სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია უცხოელი (ან უცხოეთში მოღვაწე ქართველი) დიპლომატების, მოგზაურებისა და მკვლევარების შეხედულებები და მოსაზრებები სვანეთისა თუ სვანური ენის შესახებ.
ყველა »