ევროპული უნივერსიტეტების ასოციაცია

უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაცია

შავი ზღვის უნივერსიტეტების ქსელი
Black Sea University Network 

ევროპული უნივერსიტეტების ასოციაციის  სადოქტორო განათლების საბჭო

ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო

ერაზმუსის კოორდინატორთა ევროპული ასოციაცია

უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაცია
European Association for Quality Assurance in Higher Education