თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ერმი  ქემოკლიძე

დაიბადა 1952 წლის 24 იანვარს თერჯოლის რაიონის სოფელ ჩხარში.

1973 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი; ამავე წელს მუშაობა დაიწყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  არაორგანული ქიმიიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში უმცროს მეცნიერ-თანამშრომლად, შემდგომ კი უფროს მეცნიერ-თანამშრომლად;
1975-1978 წლებში გაიარა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის სრული კურსი;

1984-1987 წლებში მუშაობდა საკავშირო ფინანსთა სამინისტროს სასინჯი ზედამხედველობის ინსპექციის უფროს ინჟინერ-კონტროლიორად;

1992-2002 წლებში იყო თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტის ფაკულტეტის  დეკანი;

2002-2003 წლებში -  თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტის პრორექტორი;

2003-2005 წლებში - მუშაობდა თბილისის საკრებულოს ენერგეტიკული კომიიის ექსპერტ-კონსულტანტად;

2006-2010 წლებში  -  თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი;

2010 წლიდან დღემდე არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე
არის ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი; გამოქვეყნებული აქვს 20 სამეცნიერო ნაშრომი და 3 საავტორო მოწმობა.
ფლობს ქართულ, რუსულ და გერმანულ ენებს.