სამეცნიერო სემინარების სერია


საჯარო ლექცია ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციის ასოცირებული პროფესორის ხათუნა მაისაშვილის (Khathouna Maisashvili
"მედიასისტემისა და გლასნოსტის ნარატივის თავისებურებები ქართულ მედიაში - 1989-1990 წლები"