2017-07-26

საერთაშორისო აკადემიური გამოცემა ინტერდისციპლინური სამეცნიერო ჟურნალი “კავკასია: გარემო და საზოგადოება” აცხადებს სტატიების მიღებას პირველი ნომრისათვის


სტატიები მიიღება   2017 წლის 1 აგვისტოდან 30 ოქტომბრის ჩათვლით. სტატია გამოგზავნეთ ელფოსტაზე:  ces@tsu.ge, სათაურის ველში მიუთითეთ:  „სტატია გამოქვეყნებისათვის“. სტატიის გამოგზავნის შემდეგ გთხოვთ დაელოდოთ დადასტურებას: „სტატია მიღებულია შემოწმებისთვის.”  
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ:


International academic multidisciplinary scientific journal “Caucasus: environment and society” invites to submit papers for the first issue. Articles are accepted from August 1 through October 30, 2017. Please send articles to ces@tsu.ge, refer them as “article for publication”. After sending the article please wait for confirmation – “the article has been accepted for review”. 


Международное академическое издание Интердисциплинарный научный журнал  «Кавказ: среда и общество» объявляет прием статей для первого номера журнала  Прием статей осуществляется с 1 августа по 30 октября 2017 года включительно. Просьба высылать статьи на эл.почту:  ces@tsu.ge, в колонке «заголовок» просьба указать:  «Статья для публикации». После отправки статью просьба дождаться подтверждения: «Статья принята для проверки».  Информация для авторов

  
 

Print

« იხ. ყველა სიახლე