2019-06-07

მაია მანჩხაშვილის სადოქტორო ნაშრომის დაცვა


2019 წლის 14 ივნისს 16 საათზე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსის 303-ე აუდიტორიაში შედგება სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „პოლიტიკის მეცნიერების“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ მაია მანჩხაშვილის სადოქტორო ნაშრომის „თურქეთი და სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების საკითხი (სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების თურქული მოდელები)“ დაცვა.


Print

« იხ. ყველა სიახლე