2018-01-11

2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომების საიტზე ატვირთვის ბოლო ვადა


  1. პოლიტიკის მეცნიერება –   9 თებერვალი
  2. სახელმწიფო მართვა და საჯარო ადმინისტრირება –  9 თებერვალი
  3. მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები  –  10 თებერვალი
  4. ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება –  10 თებერვალი
  5. სოციალური მუშაობა  – 11 თებერვალი
  6. საზოგადოებრივი გეოგრაფია –  11 თებერვალი
  7. ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები (ინგლისურენოვანი) – 12 თებერვალი
  8. ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები – 13 თებერვალი
  9. დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა – 14 თებერვალი

Print

« იხ. ყველა სიახლე