2017-09-11

ბაკალავრიატის სტუდენტთათვის!

ინსტრუქცია 2017 –2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის

აკადემიური   რეგისტრაციის შესახებ

12-18 სექტემბერი  

აკადემიური რეგისტრაციის დროს სასწავლო კურსების  არჩევა ხორციელდება წინაპირობები ს  შესაბამისად,  საფაკულტეტო ცხრილის საფუძველზე.

  • სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური რეგისტრაცია  დაიწყება 12 სექტემბერს 12 საათზე.  /გარდა პირველსემესტრელებისა/

12   სექტემბერს 12 საათიდან შესაძლებელი იქნება:

  • ძირითადი სპეციალობის/ major სასწავლო კურსების არჩევა მხოლოდ კონკრეტული სპეციალობის სტუდენტებისთვის (მაგალითად, მხოლოდ სოციოლოგიის მიმართულების სტუდენტებისთვის)

13 სექტემბერს 12 საათიდან

  • სასწავლო პროცესის მართვის სისტემის ბაზა გაიხსნება სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის (მაგალითად, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის საგნების არჩევა შესაძლებელი იქნება  პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების  სტუდენტებისათვისაც)

  14 სექტემბერი  1 2 საათიდან  

  • I დონის საფაკულტეტო სასწავლო კურსების არჩევა   შესაძლებელი იქნება პირველსემესტრელი სტუდენტებისათვის.

14 სექტემბერი  17 საათიდან

  • I დონის საფაკულტეტო სასწავლო კურსების არჩევა შესაძლებელი იქნება   დანარჩენი სემესტრის  სტუდენტებისათვის.

15 სექტემბერი  10 საათიდან  

  • სტუდენტები აირჩევენ   სხვა ფაკულტეტების შეთავაზებულ სასწავლო კურსებს .  

აკადემიური რეგისტრაციის განმავლობაში  კონსულტაციისთვის მიმართეთ შესაბამის მიმართულებებს:

ü საერთაშორისო   ურთიერთობები  – IV კორპუსი, 201; 2 29 03 66
ü სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა – IV კორპუსი, 306;  2 25 08 19
ü საზოგადოებრივი გეოგრაფია – IV კორპუსი, 211; 222 11 01 (261)
ü პოლიტიკის მეცნიერება – IV კორპუსი, 301; 222 11 01 (254)
ü ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია –VI კორპუსი, 301; 222 11 01 (234)
ü ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური – VI კორპუსი, 207;
2 25 17 35

 


გისურვებთ  წარმატებებს !!!

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ადმინისტრაცია

 

 

Print

« იხ. ყველა სიახლე