პოლიტიკის  მეცნიერებათა 
თსუ IV კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №14

ნათია დათიაშვილი,
 მთავარი სპეციალისტი 
ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6223)
ელ–ფოსტა: natia.datiashvili@tsu.ge

ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
თსუ VI კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №8

ქეთი ცაბაძე , უფროსი სპეციალისტი
ტელეფონი:   (+995 32) 2 25 04 84 (6237)
ელ–ფოსტა:ketevan.tsabadze@tsu.ge

საერთაშორისო ურთიერთობები
თსუ IV კორპუსი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი №14

მარიამ მსხალაია,  უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6230)
ელ–ფოსტა:mariam.mskhalaia@tsu.ge

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 
თსუ IV კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №14

ლუიზა აბაზაძე , მთავარი  სპეციალისტი
ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6222)
ელ–ფოსტა:luiza.abazadze@tsu.ge


სოციოლოგია  და  სოციალური მუშაობა
თსუ  IV კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №14

თამარ გოგორიშვილი , უფროსი სპეციალისტი 
ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6267)
ელ–ფოსტა: tamrikogo@yahoo.com


ინტერდისციპლინური:
თსუ  II კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №3

1. გენდერის კვლევა

2. კონფლიქტების ანალიზი და მართვა

3. ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება


მირანდა მიქაძე,
  უფროსი სპეციალისტი
ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6252)
ელ–ფოსტა: miranda.mikadze@tsu. ge