• ნათია  ბერაძე, სამსახურის უფროსი
    ტელეფონი:    (+995 32) 2 25 04 84 (6254)
    ელ–ფოსტა: natia.beradze@tsu.ge