• ნინო აბესაძე, უფროსი სპეციალისტი;

    ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6251)
    ელ–ფოსტა: ninoabesadze@tsu.ge
  • თეონა თაბუაშვილი, უფროსი სპეციალისტი;

    ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6250)
    ელ–ფოსტა: teona.tabuashvili@tsu.ge