• ვალიდა მექვაბიშვილი, ლაბორატორიის გამგე 
  ტელეფონი:    (+995 32) 2 25 04 84 (6259)
  ელ–ფოსტა: valida.mekvabishvili@tsu.ge

 • თამარ პირველაშვილი, პრეპრინტის ლაბორატორიის უფროსი სპეციალისტი
  ტელეფონი:    (+995 32) 2 25 04 84 (6234)
  ელ–ფოსტა: tamar.pirvelashvili@tsu.ge

 • ნოდარ ქობალია - პრეპრინტის ლაბორატორიის სპეციალისტი 
  ელ–ფოსტა: qobalia8@gmail.com