• ასმათ ახალაძე - კანცელარიის უფროსი
    ტელეფონი:    (+995 32) 2 25 04 84 (6267)
    ელ–ფოსტა: asmat.akhaladze@tsu.ge
  • მარინა ახმეტელი - უფროსი სპეციალისტი;
    ტელეფონი:    (+995 32) 2 25 04 84 (6255)
    ელ–ფოსტა: marina.akhmeteli@tsu.ge