მულტიმედია ცენტრი


  • მარინა სალუქვაძე - მულტიმედია ცენტრის დირექტორი  
    ტელეფონი:    (+995 32) 2 25 04 84 (6261)
    ელ. ფოსტა: marina.salukvadze@tsu.ge
  • შოთა ფალავანდაშვილი - მულტიმედია ცენტრის კოორდინატორი
    ელ. ფოსტა: shota.palavandashvili@tsu.ge