დეკანის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
 

თეონა მატარაძე,  ასოცირებული პროფესორი

თსუ-ის  VI  კორპუსი, ოთახი   #402

ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6292); (599) 16 79 76

ელ. ფოსტა:   teona.mataradze@tsu.geდეკანის მოადგილე სასწავლო დარგში

ვალერიან მელიქიძე , ასოცირებული პროფესორი

თსუ-ის  VI  კორპუსი, ოთახი #205

ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6258);  577 717 184

ელ. ფოსტა:   valerian.melikidze@tsu.ge