რევაზ  ჯორბენაძე,  პროფესორი

თსუ-ის VI კორპუსი, ოთახი № 204

ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6267)
ელ–ფოსტა: revaz.jorbenadze@tsu.gesps.quality@tsu.ge