დეკანი


თამარ დოლბაია,   ასოცირებული პროფესორი


თსუ-ის  VI  კორპუსი, ოთახი  # 402

ტელეფონი:  (+995 32) 2 25 04 84 (6265)
ელ. ფოსტა:  tamar.dolbaia@tsu.ge