სემინარი ალბათობასა და სტატისტიკაში


სემინარის თანახელმძღვანელები:  აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი ელიზბარ ნადარაია, პროფესორი მიხეილ მანია, პროფესორი ვახტანგ კვარაცხელია.
სწავლული მდივანი:  პროფესორი ომარ ფურთუხია.