სემინარი ალგებრაში, გეომეტრიასა და ლოგიკაში


სემინარის თანახელმძღვანელები: პროფესორი თეიმურაზ ვეფხვაძე, პროფესორი თორნიკე ქადეიშვილი, პროფესორი როლანდ ომანაძე.