2019-01-10

კომპიუტერული მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის გამოცდების განრიგი საგნებში, რომლებიც ჩატარდება თსუ მე-11 კორპუსში


Print

« იხ. ყველა სიახლე