2018-06-19

წინასწარი რეგისტრაცია 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის

წინასწარი რეგისტრაცია გულისხმობს -

       28.06.2018– 08.07.2018 პერიოდში საგნების არჩევას

       09.07.2018– 27.07.2018 პერიოდში  კონსულტაციის გავლას სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტთან და  წინასწარი რეგისტრაციის  არჩევანის საბოლოო სახით ჩამოყალიბებას ;

 
შეთანხმებული წინასწარი რეგისტრაციის შედეგები  დასტურდება ხელმოწერით.

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სპეციალისტს მიმართულების მიხედვით.


დეკანის ბრძანება
Print

« იხ. ყველა სიახლე