ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2019-02-20

დავით სვანაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა


2019 წლის 7 მარტს,  15:00  საათზე, გაიმართება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის "გეოგრაფია" დოქტორანტის დავით სვანაძის  სადისერტაციო ნაშრომის  „მყინვარების სივრცე-დროითი ფლუქტუაციების ანალიზი მცირე გამყინვარების შემდგომ კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე გეოინფორმაციული და დისტანციური ზონდირების მეთოდების გამოყენებით“   საჯარო დაცვა.
                               
სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ნოდარ ელიზბარაშვილი, პროფ. დავით კერესელიძე.


ჩატარების ადგილი: თსუ   I  კ. აუდიტორია 317.Print

« იხ. ყველა სიახლე