2019-09-06

ფიზიკის და ბიოფიზიკის (ინტერდისციპლინური) სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!


სპეციალობის გამოცდის ზეპირი კომპონენტი  ფიზიკის სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის ჩატარდება  10 სექტემბერს 12 საათზე თსუ II კორპუსში, აუდიტორია 227.

სპეციალობის გამოცდის ზეპირი კომპონენტი  ბიოფიზიკის (ინტერდისციპლინური) სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის ჩატარდება  10 სექტემბერს 9 საათზე თსუ II კორპუსში, აუდიტორია 325.
Print

« იხ. ყველა სიახლე