2019-06-06

კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის სხდომა


ორშაბათს,  17 ივნისს თსუ, XI კორპუსის აუდ. 208-ში 15:00 საათზე დანიშნულია კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის სხდომა.

დღის წესრიგი:

მომხსენებელი: გიორგი დოღაძე და გიორგი კუტუბიძე, ბაკალავრიატის II სემესტრის სტუდენტები.

თემა: პრეპროცესორის დანიშნულება, მისი დირექტივები, პირობითი კომპილაცია პროგრამირების ენა C++-ში.

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნათელა არჩვაძე.Print

« იხ. ყველა სიახლე