2019-06-24

მარიამ ტარასაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2019 წლის 11 ივლისს 14 საათზე თსუ XI კორპუსის 010 აუდიტორიაში შედგება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის  მარიამ ტარასაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა.
დისერტაციის სათაური: ,,მარსის ხელოვნური გრუნტის ბიორემედიაცია საქართველოს ექსტრემალურ ეკოსისტემებში მოპოვებული ავტოტროფული მიკროორგანიზმების გამოყენებით“
დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ბ.მ.დ.ნუგზარ ალექსიძე.
Print

« იხ. ყველა სიახლე