2019-02-21

დამატებითი გამოცდა საგანში ¨დისკრეტული სტრუქტურების ამოცანების კომპიუტერული რეალიზაცია¨

დამატებითი გამოცდა საგანში ¨დისკრეტული სტრუქტურების ამოცანების  კომპიუტერული რეალიზაცია¨   ჩატარდება  2019 წლის   25 თებერვალს  10:00  საათზე, XI კ. აუდიტორია # 203
Print

« იხ. ყველა სიახლე