2019-06-24

კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის სხდომა


სამშაბათს,  25 ივნისს თსუ, XI კორპუსის აუდ. 208-ში 15:00 საათზე დანიშნულია კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის სხდომა.

დღის წესრიგი:

მომხსენებელი: ნიკა ნიაური, ბაკალავრიატის II სემესტრის სტუდენტი.

თემა: ეული პოინტერები პროგრამირების ენა C++-ში.

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნათელა არჩვაძე.


Print

« იხ. ყველა სიახლე