2019-09-04

უცხო ენის გამოცდიდან განთავისუფლებული დოქტორანტობის კანდიდატები!

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდიდან განთავისუფლებული არიან ქვემოთ ჩამოთვლილი დოქტორანტები:

1. სულაძე მალხაზ;
2. ფარულავა გიორგი;
3. გურგენიძე მირანდა;
4. ისაკაძე ზურაბი;
Print

« იხ. ყველა სიახლე