2018-12-24

წინასწარი რეგისტრაცია 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის


წინასწარი რეგისტრაცია გულისხმობს -

       21.01.2019– 01.02.2019 პერიოდში საგნების არჩევას

       04.02.2019– 18.02.2019 პერიოდში  კონსულტაციის გავლას სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტთან და  წინასწარი რეგისტრაციის  არჩევანის საბოლოო სახით ჩამოყალიბებას ;

 
შეთანხმებული წინასწარი რეგისტრაციის შედეგები  დასტურდება ხელმოწერით.

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სპეციალისტს მიმართულების მიხედვით.

დეკანის ბრძანება

Print

« იხ. ყველა სიახლე