2019-06-25

კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის სხდომა


ხუთშაბათს,   27 ივნისს თსუ, XI კორპუსის აუდ. 213-ში 17:00 საათზე დანიშნულია კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის სხდომა.

დღის წესრიგი:

1. მომხსენებელი: გიორგი ბიწაძე,  ბაკალავრიატის XI სემესტრის სტუდენტი.

თემა: მონაცემთა „ღრუბელში“ დამუშავება“ (Cloud Computing).

2. მომხსენებელი: თამარ შარაბიძე, ბაკალავრიატის IV სემესტრის სტუდენტი.

თემა: თანამედროვე პროგრამირების საკითხები: ზარმაცი და ენერგიული გამოთვლები.

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნათელა არჩვაძე.


Print

« იხ. ყველა სიახლე