2019-06-07

ბაკალავრიატის სტუდენტთა საყურადღებოდ!


სტიპენდიის მისაღებად განაცხადები შეიტანეთ 10 ივნისიდან 14 ივნისის ჩათვლით ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურში: თსუ II კორპუსი (ოთახი № 158), თსუ XI კორპუსი ( ოთახი № 303).

დაგვიანებული განაცხადები არ მიიღება.

განაცხადის ფორმა

რექტორის ბრძანება

შეფასების კრიტერიუმებიPrint

« იხ. ყველა სიახლე