2019-07-08

წინასწარი რეგისტრაცია 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის


 წინასწარი რეგისტრაცია გულისხმობს-

       8.07.2019– 17.07.2019 პერიოდში საგნების არჩევას

       18.07.2019– 26.07.2019 პერიოდში  კონსულტაციის გავლას სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტთან და  წინასწარი რეგისტრაციის  არჩევანის საბოლოო სახით ჩამოყალიბებას ;

 
შეთანხმებული წინასწარი რეგისტრაციის შედეგები  დასტურდება ხელმოწერით.

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სპეციალისტს მიმართულების მიხედვით.

საგნების არჩევა დაიწყება 8 ივლისს 16:00 საათზე.

დეკანის ბრძანება
Print

« იხ. ყველა სიახლე