2019-01-17

გამოცდა საგანში "კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და ინფორმაციული ტექნოლოგიები"

გამოცდა საგანში "კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და ინფორმაციული ტექნოლოგიები" ჩატარდება 25-26 იანვარს თსუ მე-11 კორპუსში კომპიუტერულ ლაბორატორიებში. გამოცდაზე დაშვებული სტუდენტების სია განაწილებული დროის და აუდიტორიის მითითებით იხილეთ განრიგში.

Print

« იხ. ყველა სიახლე