2019-09-25

თამარ მახარაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა


2019 წლის 25 ოქტომბერს 15 საათზე  გაიმართება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურის პროგრამის „ქიმია“ დოქტორანტ თამარ მახარაძის დისერტაციის ,,Co (II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) და Cd (II) კომპლექსწარმოქმნის შესწავლა  ბუნებრივი წყლებიდან გამოყოფილ ფულვომჟავებთან“ სადისერტაციო ნაშრომის   საჯარო დაცვა.
                               
სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ქ.მ.დ. გურამ სუპატაშვილი და ქ.მ.დ. გიორგი მახარაძე

ჩატარების ადგილი: თსუ   I I   კ. აუდიტორია 135.Print

« იხ. ყველა სიახლე