2019-02-14

მეშვიდე ყოველწლიური საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტების ერთობლივ კონკურსში გამარჯვებულები.


11-15 თებერვალს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მე-7 ყოველწლიური საფაკულტეტო კონფერენცია გაიმართა. თითოეული დეპარტამენტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტების ერთობლივ კონკურსში გამარჯვებული სტუდენტებისთვის დაწესებული იყო დეკანის პირადი პრიზი „საუკეთესო მოხსენებისთვის“ 600 ლარის ოდენობით დაქვითვის გარეშე.

გამარჯვებულები გახდნენ: დავით ადამაძე (მათემატიკის დეპარტამენტი),თინათინ ცისკარიძე, ბაჩანა ბერაძე  (ფიზიკის დეპარტამენტი), თამარ ქიმერიძე (ბიოლოგიის დეპარტამენტი), გიორგი კობიძე, ალუდა ჭელიძე, გიზო დოლიძე (ქიმიის დეპარტამენტი), ნიკოლოზ კაპანაძე  (გეოგრაფიის დეპარტამენტი), რევაზ კერესელიძე, პავლე წოწკოლაური (ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი), დავით ცუცქირიძე (გეოლოგიის დეპარტამენტი), ზაალ ძინძიბაძე, მათე ბერსენაძე, მიხეილ ლომიძე, ალექსანდრე სარჩიმელიძე (კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი).
Print

« იხ. ყველა სიახლე