2019-05-29

მარინა სოსელიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2019 წლის 12 ივნისს 14 საათზე თსუ მეორე კორპუსის 135-ე აუდიტორიაში შედგება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის  მარინა სოსელიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა.
დისერტაციის სათაური: ,,ადამანტანის ფრაგმენტის შემცველი ზოგიერთი ჰეტეროციკლების სინთეზი და კვლევა“
დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ქ.მ.დ. შოთა სამსონია, ქ.დ. დავით ზურაბიშვილი. 
Print

« იხ. ყველა სიახლე