სემინარი ალგებრასა და ალგებრულ ტოპოლოგიაში


სემინარის თანახელმძღვანელები:  პროფესორი  მალხაზ ბაკურაძე და აკადემიკოსი ხვედრი ინასარიძე.