2019-06-10

სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სახელმწიფო სტიპენდიით დასაფინანსებელი სტუდენტების დოკუმენტების წარმოდგენის ვადები :
დოკუმენტები მიიღება 201 წლის  11 ივნისიდან 201 წლის  1 3 ივნისის ჩათვლით 10 : 00 - დან 1 7 :00 საათამდე , თსუ - ს  ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტ ზე . მისამართი : თბილისი , ჭავჭავაძის გამზირი 11 (თსუ მე- 3 კორპუსი, ოთახი № 107 ) . აპელაციის ვადები: 2019 წლის 14 ივნისი 15:00-18:00 საათამდე. საბოლოო შედეგების გამოქვეყნება - 17 ივნისი.
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სტუდენტმა  უნდა წარმოადგინო კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განაცხადის ფორმაში არსებული დოკუმენტები  

Print

« იხ. ყველა სიახლე