2019-04-18

ტრენერთა ტრენინგი ERASMUS+-ის პროექტის ASSET-ის ფარგლებში

ტრენერთა ტრენინგი ERASMUS+-ის პროექტის  ASSET -ის ფარგლებში

ივანე ჯავახისშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ERASMUS+-ის პროექტის ,,შეფასების მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ახლებური სასწავლო გარემოს ჩამოსაყალიბებლად“ Assessment Tools for New Learning Environments in High Education Institutions (ASSET) / 585587-EPP-1-2017-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP / ფარგლებში 2019 წლის 13 მაისს ჩატარდება ტრენერთა ტერენინგები შემდეგ თემატიკებზე:

11:00 – 13:15

1.    ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები /Open Digital Badges

( თსუ I კორპუსი , აუდიტორია 212 )

2.     კონცეპტუალური რუკა/ Concept Map (CoMa)

(თსუ, წყვეტიგანათლებისცენტრი, აუდიტორია 03)

3.       ჯგუფური ურთიერთშეფასება/რეფლექსიური დღიური/Group (peer) Assessment/Reflective Diary

( თსუ III კორპუსი აუდიტორია , 109)

14:00 – 16:15

4.       სოციო-ემოციური უნარების შეფასება /Soft Skills Assessment

( თსუ I კორპუსი , აუდიტორია 212 )

5.       კრიტიკული მეგობრის მიდგომა/Critical Friend Approach

(თსუ, წყვეტი განათლების ცენტრი, აუდიტორია 03)

ტრენერთა ტრენინგებს ჩაატარებენ  პროექტისმონაწილე პროფესორ-მასწავლებლები საქართველოს, ისრაელის და ევროპის უნივერსიტეტებიდან:  

კორკის საუნივერსიტეტო კოლეჯი ( ირლანდია ), ტალინის უნივერსიტეტი ( ესტონეთი ), ბამბერგისოტო - ფრიდრიხის უნივერსიტეტი ( გერმანია ), ლინცის განათლების კერძო უნივერსიტეტი ( ავსტრია ), კინერითის აკადემიური კოლეჯი ( ისრაელი ), გორდონის განათლების აკადემიური კოლეჯი ( ისრაელი ), სახნინის მასწავლებელთა განათლების კოლეჯი ( ისრაელი ), ჰადასაჰის აკადემიური კოლეჯი ( ისრაელი ), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამუშაო ენა: ინგლისური

მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია.

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე

პროექტის შესახებ დამატებით ინფორმაციას გაეცანით პორტალზე

ან იხილეთ დანართი

Print

« იხ. ყველა სიახლე