2017-09-05

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ

ინფორმაცია კონკურსანტთათვის!

უცხო ენის გამოცდა
  • უცხო ენის გამოცდა – 6 სექტემბერი, 9:00 საათი, თსუ, ბიბლიოთეკის შენობა, უნივერსიტეტის ქ.№11 (მაღლივი);
  • უცხო ენის გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 7 სექტემბერი, 18:00 საათი;
  • უცხო ენის გამოცდის შედეგების გასაჩივრება – 8-12 სექტემბერი (თსუ, I კორპუსი, კანცელარია);
  • აპელაცია შედგება – 14 სექტემბერს (თსუ, ბიბლიოთეკის შენობა, უნივერსიტეტის ქ.№11 (მაღლივი), 10.00 საათზე);
  • აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 14 სექტემბერი, 18:00 საათი.

გამოცდა სპეციალობაში
  • ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტისათვის გამოცდა სპეციალობაში ჩატარდება 8 სექტემბერს 9.00 სთ–ზე (თსუ, ბიბლიოთეკის შენობა, უნივერსიტეტის ქ.№11 (მაღლივი);
  • გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 11 სექტემბერი, (18:00 სთ);
  • გამოცდის შედეგების გასაჩივრება – 12–14 სექტემბერი (თსუ, I კორპუსი, კანცელარია);
  • აპელაცია შედგება – 16 სექტემბერს (თსუ, ბიბლიოთეკის შენობა, უნივერსიტეტის ქ.№11 (მაღლივი) 10.00 სთ-ზე);
  • აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 16 სექტემბერი (18:00 სთ);
Print

« იხ. ყველა სიახლე