2019-08-12

მაგისტრატურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი


მაგისტრატურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი
 

  1. იურიდიული ფსიქოლოგია (უცხო ენა, სპეციალობა) -  10 სექტემბერი, 11:00 საათი, III კორპუსი, აუდიტორია №109 (ი. ჭავჭავაძის გამზირი №11)
  2. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური)   - 10 სექტემბერი, 12:00 საათი, III კორპუსი, აუდიტორია №104 (ი. ჭავჭავაძის გამზირი №11)
  3. გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია  - 10 სექტემბერი, 12:00 საათი, III კორპუსი, აუდიტორია №301 (ი. ჭავჭავაძის გამზირი №11)
  4. ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება - 10 სექტემბერი, 12:00 საათი, III კორპუსი, აუდიტორია №302 (ი. ჭავჭავაძის გამზირი №11)
Print

« იხ. ყველა სიახლე