2020-05-06

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

მაგისტრანტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსების შედეგები:

Print

« იხ. ყველა სიახლე