2019-04-30

ციფრული ინსტრუმენტების გამოყენება პედაგოგიურ პრაქტიკაში


ციფრული ინსტრუმენტების გამოყენება პედაგოგიურ პრაქტიკაში


6-8 მაისს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის III კორპუსში ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვევით ტალინის უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების ცენტრის წარმომადგენელი ვერონიკა   როგალევიჩი წარმართავს სამუშაო შეხვედრებს .

სამიზნე აუდიტორია: ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი და მოწვეული მასწავლებლები;

სამუშაო ენა - ინგლისური;

მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია.

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე  

სამუშაო შეხვედრების დღის წესრიგი

6.05.2019
11.00-13.00 How can Learning Management System (LMS) support learning process? 
E-learning or blended learning? 
A show-case based on Google Classroom and Moodle possibilities. 
Hands-on activities: setting up a course in Google Classroom. Auditorium 206
13.00-13.45 Lunch Break
13.45-16.00 Hands-on workshop “Designing a course in Moodle: structure, core elements, content, activities, assessment possibilities” Auditorium 207

7.05.2019
10.00-12.00 Active learning posiibilities in Moodle: quiz, workshop, journal, shared Google Drive folders, wikis, webinars (BigBlueButton or Zoom.us). Auditorium 206
12.00-12.15 Coffee Break
12.15-14.00 Active classwork: online tools for creating collaborative mind maps and concept maps, sharing and collecting opinions or content (Padlet, Dotstorming) Auditorium 206
14.00-14.45 Lunch Break
14.45-17.00 Hands-on workshop: making interactive videos with H5P or EdPuzzle, using them in Moodle or Google Classroom. Using and creating podcasts in learning process (teachers and students) Auditorium 206

8.05.2019
10.00-12.00 Game-based quizzes in the classroom: Kahoot, Quizizz, Socrative. Interactive questionnaires and brainstorming: Mentimeter. Auditorium 206
12.00-12.15 Coffee Break
12.15-14.00 E-portfolio: digital tools and possibilities for creating and sharing. Auditorium 206

Print

« იხ. ყველა სიახლე