2017-09-05

უცხო ენის გამოცდიდან განთავისუფლებული მაგისტრანტობის კანდიდატები


უცხო ენის გამოცდიდან განთავისუფლებული მაგისტრანტობის კანდიდატები

 

ფსიქოლოგია

01005034015

100 ქულა

61006071470

91 ქულა

01027086554

95 ქულა

01008062971

95 ქულა

01024089935

85 ქულა

განათლების მეცნიერებები

24001048882

 

95 ქულა

01019072517

 

95 ქულა

01030050356

 

85 ქულა

 

Print

« იხ. ყველა სიახლე