2019-06-07

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო დაცვების თარიღები

განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის მაგისტრანტთა საყურადღებოდ!

 

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო დაცვების თარიღები

წინასწარი დაცვა:

განათლების მეცნიერებები - 17.06.2019 ( III კორპუსი, 109 აუდიტორია)

მასწავლებელთა განათლება   -   18.06.2019 ( III კორპუსი, 110 აუდიტორია)

 

საჯარო დაცვა:

განათლების მეცნიერებები - 22.07.2019 ( III კორპუსი, 109 აუდიტორია)

მასწავლებელთა განათლება - 23.07.2019 ( III კორპუსი, 109 აუდიტორია)

 

დაცვაზე დაშვების წინაპირობა -   უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) B 2 დონის კომპეტენციის დადასტურება.

 

გამოცდა უცხო ენაში ჩატარდება 28.06.2019 , 13:00 საათზე (თსუ. საგამოცდო ცენტრი, უნივერსიტეტის ქ11. )

Print

« იხ. ყველა სიახლე